Anvendt improvisasjon

 

"Improvisasjon i arbeid" er basert på teaterpedagog og professor Keith Johnstones over 40 årige arbeid med å skape den underholdende teaterformen Teatersport™.


Johnstone utviklet i den forbindelse metoder for å redusere den universelle angsten for "å bli sett på".


Han utviklet også leker og praktiske øvelser for at skuespillerne skulle bli trygge og kunne bygge på hverandres kreative impulser.Member Badge