Coaching

 

 

For tiden er jeg Coach under opplæring fra Solution Surfers i Sveits.

 

Solution Surfers har en treårig utdannelse for løsningsfokusert coaching eller Brief Coaching som det også omtales som med mål om akkreditering i The International Coach Federation (ICF).  ICF er verdens største medlemsorganisasjon for coacher.


Grunnen til at denne retningen kalles Brief Coaching er at denne formen for coaching ofte løser utfordringer på kort tid.  Derfor er dette en god og rimelig investering i organisasjonen eller eget liv.


Litt mer om coaching:


Hva er løsningsfokusert coaching? 

  • En coachingprosess er en reise (med en coach - vogn) fra et problem til en løsning på det problemet.
  • Gjennom en samtale med spørsmål og svar finner vi sammen gode løsninger på det som er utfordringen.
  • Vi har et fokus på løsninger i stedet for problemer, på fremtiden i stedet for fortiden og på det som funker i stedet for på det
    som ikke funker.
  • Det handler om tilstedeværelse, evne til å lytte og stille spørsmål som tar prosessen fremover.
  • Vi har en tro på at den som blir coachet er den som til syvende og sist har de beste løsningene på sine utfordringer. 

 

Sammen finner vi disse!