Anvendt improvisasjon – foredrag

 

Jeg gir også foredrag eller forelesninger om improvisasjonsteater og hvordan det kan brukes utenfor teateret. 


Det kan være et interaktivt foredrag med fokus på inspirasjon, samspill og humor. 

Eller en interaktiv forelesning med demonstrasjon av kreativitet, samarbeid og entusiasme på jobben. 


For en slik forelesning har jeg da med meg skuespillere som er med å demonstrerer ulik trening for å bedre en slik kompetanse.